2.5 Znaczenie współpracy oraz powiązań rówieśniczych


W kolejnych częściach dowiesz się o połączeniach rówieśniczych i niektórych narzędziach, których możesz używać do współpracy i nawiązywania kontaktów. Zanim przejdziesz dalej, najpierw zastanów się, jakim typem współpracownika jesteś i jakie umiejętności musisz posiadać, aby jak najlepiej wykorzystać uczenie się oparte na współpracy.

Przywódca

Człowiek wielkich pomysłów, inicjator dyskusji i współpracy, dużo kreatywnej energii

Exspert

Uwielbia próbować i doskonalić, nowe i innowacyjne sposoby pracy

Towarzyski

Kontaktowy, świetne umiejętności komunikacyjne, Obyty w komunikacji za pośrednictwem social mediów typu Facebook, Twitter, etc

Solista

Lubi pracować sam, często niechętnie dzieli się pracą w toku, lubi gromadzić informacje

Dinozaur

Niewolnik swoich przyzwyczajeń, niechętny w próbowaniu nowych rzeczy, potrzebuje zachęty aby przekonać się do nowych rozwiązań

Sceptyk

Wyraźny przeciwnik współpracy, skupiony na własnych korzyściach – Co ja z tego będę miał? (ang. – WIIFM – what’s in it for me?)

Wykonawca

Decydent, który kieruje się czasem, szybkością i wydajnością

Ukryty Ninja

Lubi „leżeć” i nadzorować bez zbytniego zaangażowania

Wymagający

Uwielbia być zorganizowanym, jest skoncentrowany na działaniach i chętny do załatwiania spraw, uwielbia listy i plany działania

 1. Motywacja
  Aby współpraca się powiodła, Mentorzy muszą upewnić się, że wszyscy zaangażowani czują, że mogą coś zyskać na współpracy i że są ważną częścią pracy nad wartościowym rezultatem. Aby to odniosło sukces, upewnij się, że wszyscy są świadomi swoich korzyści!
 2. Rozwiązywanie problemów
  Aby współpraca była skuteczna, uczestnicy muszą współpracować, aby rozwiązywać problemy, oferując porady, umiejętności i pomoc w razie potrzeby. Co dwie głowy to nie jedna, ale jeszcze lepiej, jak są trzy lub cztery?
 3. Różnorodność
  Współpraca zachęca uczestników do rozważenia alternatyw. Współpraca działa najlepiej, gdy grupa ma szeroki zakres umiejętności, a uczestnicy mają różne obszary wiedzy.
 4. Praca zespołowa
  Współpraca łączy poszczególne osoby w grupę o wspólnym celu pracy.
 5. Zaangażowanie
  Współpraca zachęca wszystkich do bycia aktywnym graczem. Uczestnicy decydują, kiedy coś musi się wydarzyć, a następnie to urzeczywistniają. Zbuduj relacje.
 • Przekazuj i otrzymuj informacje zwrotne od kolegów lub innych członków zespołu, aby wykonać zadanie
 • Dziel się zasługami za dobre pomysły z innymi
 • Doceniaj umiejętności, doświadczenie, kreatywność i wkład innych osób
 • Wysłuchaj i uznawaj uczucia, obawy, opinie i pomysły innych osób
 • Rozwijaj pomysły rówieśnika lub członka zespołu
 • Taktownie prezentuj osobiste opinie i obszary sporne
 • Słuchaj cierpliwie innych w sytuacjach konfliktowych
 • Definiuj problemy w spokojny sposób
 • Wspieraj decyzje grupowe, nawet jeśli nie są w całkowitej zgodzie
 • Przekazuj i oczekuj wkładu od innych
 • Pomagaj innym w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu własnych celów
 • Dziel się informacjami, pomysłami i sugestiami
 • Proś o pomoc w identyfikowaniu i osiąganiu celów oraz rozwiązywaniu problemów
 • Niezwłocznie powiadamiaj innych o zmianach lub problemach
 • Przedstawiaj sugestie proceduralne, aby zachęcić do postępu w osiąganiu celów
 • Dąż do zrozumienia
 • Negocjuj, aby dążyć do sytuacji „wygrany-wygrany”

Otwarta vs Zamknięta Współpraca

Uczenie się oparte na otwartej współpracy

 • Każdy może dołączyć i aktywnie uczestniczyć
 • Każdy może przyczynić się do rozwiązania problemu
 • Można stosować, gdy obszar tematyczny nie jest dobrze zdefiniowany

Czas i miejsce – Współpraca może różnić się również pod względem czasu i miejsca.

Ten sam czas/Realna Współpraca

 • Ma miejsce, gdy wszyscy wchodzą w interakcję w czasie rzeczywistym, zwykle twarzą w twarz, jak na spotkaniach/dyskusjach, tj. w tym samym czasie, w tym samym miejscu.
 • Pozwala na natychmiastową reakcję i feedback.
 • Dzięki technologii nie musimy już być w tym samym miejscu, aby komunikować się i współpracować w tym samym czasie.
 • Technologia umożliwia nam współpracę w tym samym czasie, ale przebywanie w różnych miejscach

 Przywództwo może również różnicować proces uczenia się opartego na współpracy.

Równa pozycja

 • W tym modelu współpracy wszyscy uczestnicy mają równe miejsce w rankingu.
 • Wszyscy uczestnicy dzielą się swoimi wyzwaniami i wspólnie wymyślają rozwiązania

Nauka w zamkniętej współpracy

 • Występuje w grupach prywatnych, gdzie dostęp jest ograniczony lub moderowany
 • Tutaj współpracownicy rozwiązują problemy w małych grupach z jedną lub kilkoma osobami.
 • uczestnicy są wybierani przez kierownika, wychowawcę lub lidera grupy
 • zwykle składają się z mniejszej liczby uczestników niż model otwarty
 • może być wykorzystany na przykład we współpracy międzyfirmowej, międzyszkolnej
 • należy stosować, gdy obszar tematyczny jest dobrze zdefiniowany i możliwe jest określenie najbardziej odpowiednich współpracowników do projektu

Różny czas

 • Dzieje się tak, gdy interakcja nie jest czasochłonna, a odpowiedzi nie muszą być natychmiastowe – przykładem jest e-mail.
 • Technologia wpłynęła również na sposób, w jaki przebiega ten rodzaj współpracy, czyniąc ją elastyczną: dostępna zawsze i wszędzie.
 • Może być używana do komunikacji z jedną lub wieloma osobami
 • Wkład w dyskusję można rozłożyć bardziej równomiernie.

Lider indywidualny

 • Występuje, gdy proces jest „odgórny”. Na przykład szef, nauczyciel lub lider grupy prowadzi i nadaje ton wspólnemu procesowi uczenia się