W czasach, gdy technologie cyfrowe zrewolucjonizowały wszystkie aspekty naszego życia, w szczególności sposób w jaki żyjemy i pracujemy, uważamy, że bardziej niż kiedykolwiek kluczowe jest zapewnienie wysokiej jakości szkoleń branżowych, które umożliwiają trenerom i pracownikom sektora przedsiębiorczości aktualizację swoich cyfrowych umiejętności.Dlatego też celem naszym jest zwiększenie zdolności i motywacji wśród nauczycieli przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego dorosłych, do umiejętnego włączania i stosowania elementów pedagogiki cyfrowej w swojej  codziennej pracy.

W tym celu opracowaliśmy innowacyjny zestaw narzędzi INDEED, aby służyć niezbędnymi zasobami wiedzy, wraz ze wskazówkami, jak z nich korzystać.

Opracowaliśmy 6 najlepszych cyfrowych zasobów edukacyjnych o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorczości, z 18 dopasowanymi do nich narzędziami, przetestowanymi przez nasz zespół projektowy.

Metody na których skupiliśmy naszą uwagę przedstawiają się następująco:

  • Odwrócona lekcja
  • Nauczanie problemowe (metoda PBL)
  • Rozwój produktu hackathon
  • Wzajemne uczenie się (metoda P2P)
  • Projektowanie uniwersalne w nauczaniu (metoda UDL)
  • Nauczanie zróżnicowane

Pedagogic Toolkit PL