2.2 Korzyści wynikające z mentoringu opartego na tradycyjnej i wirtualnej współpracy


Uczenie się oparte na współpracy działa na zasadzie, wzajemnego uczenia się wielu osób; może to obejmować jednego/wielu Mentorów i jednego/wielu Podopiecznych, ale pod warunkiem obecności przynajmniej jednego Mentora. Każdy uczy się od siebie nawzajem, aby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Nacisk kładziony jest na osiągnięcie wspólnego celu, niezależnie od tego, czy jest to wykonanie zadania, rozwiązanie problemu, czy zaprojektowanie produktu.

Obopólne uczenie się może również istnieć jedynie między wieloma mentorami i może skutkować bardziej wykształconym, wykwalifikowanym, poinformowanym i zaangażowanym mentorem. Mogą to być 2 osoby lub też cała grupa.

Takie podejście umożliwia podopiecznym dostęp do różnych osób w zależności od tego, jak różnorodne i jak silne są ich potrzeby. Kontakt z bardziej zróżnicowaną grupą mentorów, zapewnia skuteczniejsze wsparcie i możliwości oraz pozwala na różnorodność perspektyw dla podopiecznych.

Korzyści wynikające z mentoringu opartego na współpracy

 • aktywny proces, wyzwanie, które wymaga od uczniów aktywnego zaangażowania się z rówieśnikami
 • obejmuje przetwarzanie danych. Przesiewasz wiedzę, którą już zdobyłeś i wybierasz odpowiednie informacje do wykorzystania w debatach/dyskusjach dotyczących rozwiązywania problemów
 • więcej o przetwarzaniu i syntetyzowaniu informacji, a nie tylko o ich zapamiętywaniu i powtarzaniu
 • różnorodność i płynność, uczeń odnosi korzyści z kontaktu z osobami o różnych punktach widzenia pochodzeniu
 • gdy jest odpowiednio stosowany, prowadzi do głębokiego, opartego na wiedzy, nowoczesnego uczenia się
 • może również bezpośrednio wspierać rozwój szeregu umiejętności intelektualnych na wysokim poziomie, takich jak krytyczne myślenie, myślenie analityczne, synteza i ocena, które są kluczowymi wymaganiami dla uczniów w erze cyfrowej

Korzyści wynikające z mentoringu opartego na współpracy

  • aktywny proces, wyzwanie, które wymaga od uczniów aktywnego zaangażowania się z rówieśnikami
  • obejmuje przetwarzanie danych. Przesiewasz wiedzę, którą już zdobyłeś i wybierasz odpowiednie informacje do wykorzystania w debatach/dyskusjach dotyczących rozwiązywania problemów
  • więcej o przetwarzaniu i syntetyzowaniu informacji, a nie tylko o ich zapamiętywaniu i powtarzaniu
 • różnorodność i płynność, uczeń odnosi korzyści z kontaktu z osobami o różnych punktach widzenia pochodzeniu
 • gdy jest odpowiednio stosowany, prowadzi do głębokiego, opartego na wiedzy, nowoczesnego uczenia się
 • może również bezpośrednio wspierać rozwój szeregu umiejętności intelektualnych na wysokim poziomie, takich jak krytyczne myślenie, myślenie analityczne, synteza i ocena, które są kluczowymi wymaganiami dla uczniów w erze cyfrowej

Współpraca wirtualna

Współpraca wirtualna jest definiowana jako współpraca prowadzona bez interakcji twarzą w twarz. Współpraca online staje się coraz ważniejsza, ponieważ stajemy się bardziej połączeni i powiązani cyfrowo niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne uczenie się jest dziś znacznie łatwiejsze dzięki postępowi w technologii, szybkim łączom szerokopasmowym, udostępnianiu plików, wideokonferencji i zarządzaniu projektami. W pakiecie DCM Toolkit przedstawiamy kilka narzędzi, których można używać do współpracy online. Poniżej przypomnienie niektórych z nich.

49% pracowników uważa, że narzędzia wspierające szybką wymianę wiadomości online zwiększają możliwości współpracy w zespole.g

Jeśli potrzebujesz narzędzia do współpracy online i zarządzania projektami, z modułu 4. Zarządzanie Projektami, dowiesz się, jak korzystać z internetowej platformy zarządzania projektami i współpracy (Monday.com). Badania wykonane w ramach realizacji projektu Digital Change Makers  na  różnych dostępnych platformach wyłoniły tę najbardziej przyjazną, dopasowaną do użytkownika i jego potrzeb. Zwróć szczególną uwagę na interfejs użytkownika i najważniejsze funkcje, które zostały w pełni wyjaśnione podczas seminariów Monday.com.

 

Korzyści wynikające ze współpracy online

 • Rozwija umiejętności i wiedzę poprzez dzielenie się pomysłami i ścisłą współpracę. Uczestnicy uczą się nawzajem swoich umiejętności oraz sposobu myślenia i działania. Im więcej komunikacji, tym więcej nauki i zrozumienia. Na przykład, poprawna komunikacja i współpraca między poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie pozwala lepiej zrozumieć proces funkcjonowania całej organizacji.
 • Poprawia relacje wraz z rozwojem pracy zdalnej zarówno w firmie, jak i w zespole uczenie się oparte na współpracy pozwala ludziom na tworzenie lepszych relacji i zachowanie silnego poczucia wspólnoty z innymi. Platformy współpracy takie jak Project Management świetnie się do tego nadają (platforma Monday jest wyjaśniona w module 4). Na przykład, jeśli ktoś pracuje nad szczególnie trudnym zadaniem, może uzyskać natychmiastowe wskazówki i informacje zwrotne, współpracując ze swoim zespołem.
 • Umożliwia wszystkim udział. Niektórzy ludzie nie angażują się zbyt łatwo, ponieważ są nieśmiali lub boją się zabierać głos w grupie. Uczenie się oparte na współpracy daje wszystkim zaangażowanym przestrzeń do naturalnego wkładu w proces poprzez wypowiadanie się, przedstawianie swojej opinii online bez bariery lub oporów.
 • Szybciej rozwiązuje problem, ten sam problem, którego samodzielne rozwiązanie może zająć jednej osobie dwa tygodnie, zajmie kilka godzin podczas pracy w grupie. Kiedy masz dostęp do szerokiej puli osób z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami, masz większe szanse na znalezienie odpowiedzi niż podczas pracy w pojedynkę.
 • Odwołuje się do pokolenia Y (milenialsów) , którzy dorastali z technologią, na której polegają i której wysoka jakość merytoryczna niezbędna jest im do doskonalenia swojego warsztatu pracy. Stąd też bardziej skłaniają ku organizacjom, które współpracują ze sobą za pośrednictwem nowoczesnych technologii online.
 • Większa atrakcyjność i utrzymanie pracowników, stosując ten model uczenia się w swojej firmie, możesz reklamować się jako przyszłościowe miejsce pracy. Jest to też dobry sposób na zatrzymanie pracowników, ponieważ zwiększa zaangażowanie i morale pracowników.

Lepsza współpraca pozwala skuteczniej zatrzymywać pracowników

 

 • Wspiera nowych pracowników w szybszej adaptacji nowo zatrudnione osoby szybciej się uczą od swoich współpracowników i przełożonych. Właściwa kultura współpracy jest niezwykle ważna gdyż pozwala na szybsze wdrożenie w proces organizacji firmy. Występują tutaj również obopólne korzyści gdzie mentorzy w danej organizacji również mogą się uczyć od swoich nowozatrudnionych podopiecznych.