2.1 Czym jest współpraca i mentoring który oparty jest na współpracy?


Czym jest współpraca?

Współpraca to praktyka, w ramach której osoby pracują razem dla wspólnego celu, aby osiągnąć korzyści biznesowe.


Czym jest uczenie się oparte na współpracy?

Według Gerlacha:

„Uczenie się oparte na współpracy opiera się na założeniu, że uczenie się jest naturalnym działaniem społecznym, w którym uczestnicy komunikują się między sobą (Gerlach, 1994). To dzięki rozmowie następuje proces uczenia się.”

Czym jest mentoring oparty na współpracy?

Mentoring oparty na współpracy to proces i relacja pomiędzy kilkoma doświadczonymi biznesmenami/mentorami, którzy pełnią rolę zaufanych powierników dla właścicieli firm/podopiecznych, którzy spotykają się w określonym czasie we wspólnie określonym celu lub misji poprzez mentoring i program mentorski.

Mentoring oparty na współpracy to sztuka wymiany intelektu, w której mądrość doświadczonej osoby spotyka się z innowacją i elastycznością osoby mniej doświadczonej w procesie identyfikacji właściwego klucza udanej transformacji i odkrywaniu optymalnej równowagi wzajemnej współpracy dla przyszłego zrównoważonego rozwoju firmy z poszanowaniem wzajemnych interesów.

W środowisku mentoringu opartego na współpracy, podopieczni mogą rozmawiać z mentorem lub mentorami i rówieśnikami, prezentować i bronić pomysłów, wymieniać wiedzę i doświadczenia, kwestionować inne ramy koncepcyjne i aktywnie się angażować.