2.3 Typy europejskiego mentoringu opartego na współpracy w erze cyfrowej


Mentoring oparty na współpracy międzypokoleniowej

Mentoring przeniósł swoją uwagę ze starszych specjalistów skupiając się bardziej na młodszych specjalistach w organizacji. Profesjonaliści na każdym poziomie identyfikują własne potrzeby i starają się uzyskać pomoc lub uczyć się od swoich kompetentnych kolegów. Koncepcja Mentoringu opartego na współpracy to sposób, w jaki Podopieczny, bez względu na to, gdzie się znajduje w firmie i w jakim jest wieku, definiuje swoje potrzeby i realizuje cele dzięki wsparciu swoich kolegów lub mentorów o zróżnicowanych specjalizacjach. W niektórych przypadkach może również zachodzić zasada mentoringu odwrotnego czyli korzystania przez pracowników wyższego szczebla z nowego, świeżego spojrzenia nowozatrudnionych pracowników na działanie i kształtowanie przedsiębiorstwa w wymiarze technologii cyfrowych. W takim przypadku mogą niestety wystąpić pewne przeszkody związane z mentoringiem:

Mentoring oparty na współpracy pozwala Podopiecznym wspierać ich sieć rozwoju w odniesieniu do potrzeb, które mogą byś spełnione dzięki następującym działaniom mentoringowym:

Różne funkcje mentoringu Potential Activities
Mentoring trudnych zadań Nadzór na prowadzeniem wymagającego projektu. Przewodnictwo
Coaching relacji Opracowanie prezentacji konferencyjnej – „Jak poradzić sobie z problemem w relacji z partnerem biznesowym”
Mentoring personalny Jak prowadzić poufne rozmowy
Mentoring umiejętności Nauka nowego oprogramowania Mentoring w trakcie rozwiązywania problemów technicznych
Profesjonalny Mentoring Obserwacja zachowania w miejscu pracy lub podczas spotkań biznesowych Rozmowy o kierunkach rozwoju firmy i rolach poszczególnych pracowników

Ponad 50% światowej populacji  ma stały dostęp do narzędzi wirtualnych, stąd mentoring oparty na współpracy jest właściwym sposobem na osiągnięcie długoterminowego zrównoważonego rozwoju.

W przeciwieństwie do konwencjonalnego mentoringu, mentoring oparty na współpracy ma na celu odgrywanie większej roli w pomaganiu osobom i przedsiębiorstwom w określeniu ich roli i celów. Dzięki połączeniu mądrości i doświadczenia starszego pokolenia z elastycznością i innowacyjnością nowej generacji pracowników można tworzyć najlepsze intelektualne wartości w przedsiębiorstwie.

Mentoring oparty na współpracy wymaga wprowadzenia kilku podstawowych zasad.

 • Przestrzeń: optymalna przestrzeń pozwalająca tworzyć strefę komfortu i zaufania
 • Szacunek: akceptacja zróżnicowanego postrzegania i odmiennych oczekiwań w celu osiągnięcia wzajemnego konsensusu
 • Cierpliwość: zapewnienie odpowiedniego czasu na dojrzewanie, aby móc osiągnąć zamierzone rezultaty
 • Wytrwałość: determinacja we współpracy dzielenia się intelektem pomimo wielu przeciwności, ma kluczowe znaczenie w mentoringu opartym na współpracy
 • Akceptacja: akceptacja wzajemnej percepcji i oczekiwań w celu osiągniecia zamierzonego celu. Umiejętność identyfikacji porażek i wyciągania wniosków jest równie ważne aby wrócić na właściwą ścieżkę.

Mentoring współpracy obustronnej/odwróconej

W miarę jak działania firm stają się coraz bardziej zaawansowane w świecie wirtualnym, mentorzy muszą nie tylko posiadać wiedzę i doświadczenie, ale również umiejętności cyfrowe. Pojęcie Mentoringu obustronnej/odwróconej współpracy (eng -Reverse Collaborative Mentoring) zachodzi wtedy, kiedy starsze pokolenia dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem i vice versa. Często pokolenia starsze, które nie są biegłe cyfrowo współpracują z ekspertami młodego pokolenia  Y i Z.  Do tematów, które są podejmowane możemy zaliczyć: zarządzanie e-reputacją firmy, tworzenie marki w mediach społecznościowych, platformy współpracy w celu optymalizacji witryn www etc.

Jest to relacja korzystna dla wszystkich, ponieważ zarówno mentorzy online jak i tradycyjni mogą na bieżąco aktualizować swoje umiejętności od podopiecznych, jak i przekazywać swoje doświadczenie i wiedzę poprzez praktyczne ćwiczenia, programy mentorskie i spotkania. Warunkiem jest aby wszyscy się rozumieli i byli w stanie podejmować jasne, trafne, lepsze decyzje, zgodne z filozofią i planem rozwoju firmy. Wymaga to długoterminowego podejścia do uczenia się, mentoring odwrotny nie jest procesem jednorazowym, ponieważ nowe narzędzia i praktyki cyfrowe pojawiają się każdego dnia, musisz posiadać odpowiedni długoterminowy plan.

Przykłady współpracy mentorskiej Peer-to-Peer w Europie (Kręgi Mentorskie)

Collaborative Peer-to-Peer Mentoring is predicated on community knowledge and experience, here are some examples:

Bizmentors 5 regionów UE oferujących międzynarodowe rozwiązania mentoringu biznesowego dla lokalnych europejskich MŚP, które uzupełniają istniejące krajowe modele mentoringu i mają na celu ułatwienie mentoringu nawet najbardziej peryferyjnym MŚP w regionie.

European Cluster Collaboration Platform centrum informacyjne, które napędza konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Za pomocą tej platformy możesz zapoznać się tą zróżnicowaną społeczność klastrową, zidentyfikować potencjalnego partnera do współpracy i pokazać światu, w czym jesteś dobry!

DIHELP Szkolenia i webinaria dotyczące dobrych praktyk rozszerzony program szkoleniowy innowacji cyfrowych ( eng.-The Digital Innovation Hub Enhanced-Learning Programme (DIHELP), finansowany przez UE, to program mentoringu i coachingu, który wspiera 30 centrów innowacji cyfrowych. Organizuje on serię innowacyjnych, otwartych webinariów.

The Cluster Booster Track – Call for European Mentorsto ekscytujący program wspierający wzajemne uczenie się peer-to-peer, który pomaga menedżerom klastrów w doskonaleniu umiejętności zarządzania, pomnażaniu możliwości biznesowych i otwieraniu nowych kanałów współpracy między klastrami na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Program Mentoringowy TCI  – stara się łączyć doświadczonych mentorów z nowicjuszami i talentami w klastrach na wczesnym etapie kariery. Do niektórych obszarów wiedzy i kompetencji, które się rozwinęły dzięki uczestnictwu w niniejszym programie należą: Umiejętności w zakresie strategii i organizacji klastra, współpraca i przywództwo w klastrze, przedsiębiorczość w klastrze, start-up i skalowanie.

GroYourBiz Zróżnicowana grupa doświadczonych, kompetentnych i zaangażowanych kobiet biznesu, które wpłyną na Twoją odpowiedzialność biznesową i zakładane cele, które sobie stawiasz. Dzielą się swoją indywidualną i zbiorową wiedzą, aby pomóc Ci przezwyciężyć wyzwania, z którymi się zmagasz. I zrobisz dla nich to samo. 

Organizacja Women Presidents’ Organization, Inc. (WPO) jest skierowana do kobiet prezesów wielomilionowych firm. Członkowie biorą udział w profesjonalnych grupach doradczych, wyróżniając to co najlepsze w ich organizacjach w celu przyspieszenia rozwoju ich firm. 

Inkubator Współpracy: wspiera głęboko również nowe sposoby współpracy między przedstawicielami różnych postępowych ruchów i idei z wykorzystaniem skutecznych narzędzi cyfrowych.

Inkubatory współpracy

Inkubacja – Ucz się, Rozwijaj, Współpracuj – w okresie inkubacji start-upy mogą bardziej skoncentrować się na rozwoju usług/produktów ze względu na zmniejszenie innych obciążeń finansowych i zarządczych; mają dostęp do mentorów, którzy są wyspecjalizowani i mają duże doświadczenie w dziedzinach takich jak rozwój firm i komercjalizacja na rynkach międzynarodowych; uzyskują dostęp do dużych sieci, dzięki którym mogą pozyskiwać inwestorów i kanały dystrybucji; i będą też mieli możliwość współpracy z innymi sobie podobnymi „kolegami z branży”, z którymi będą mogli komunikować się i współpracować, zarówno na poziomie zawodowym, jak i prywatnym.

Koło Mentorskie Women in Communications & Technology (WCT) – którego motto brzmi: „Budować siebie nawzajem. Celem WCT jest kojarzenie członków organizacji z najbardziej wpływowymi i doświadczonymi ekspertami w sektorach przemysłu w regionie. Pomagają sobie nawzajem rozwijać swoją karierę jako mentorzy, dzieląc się swoją różnorodną wiedzą i doświadczeniami.

Mentoring w grupie opartej na współpracy

Gdzie jeden mentor opiekuje się kilkoma osobami lub grupami projektowymi. Odpowiednia technologia ułatwia tego typu podejście.

Grupy projektowe zapewniają mentorowi bezpieczną przestrzeń do budowania i rozwijania relacji z wieloma interesariuszami. Są to przestrzenie współpracy, w których realizowane są projekty; przypisuj zadania, udostępniaj opinie, oznaczaj współpracowników i publikuj aktualizacje. Wybierz, czy Twoja grupa powinna być otwarta, zamknięta czy tajna, aby zarządzać dostępem i zapewnić, że odpowiednie osoby mają dostęp do potrzebnych informacji.

Współpraca międzysektorowa i przywództwo

Studium przypadku; Peter Simons, jak sprawić aby współpraca biznesowa działała

Wirtualna współpraca z Peterem Simonsem;

Jako specjalista ds. sojuszy (eng.- Alliance) i partnerstwa Peter pracuje na styku współpracy i przywództwa. Z siedzibą w Holandii Peter pomaga firmom i liderom na całym świecie osiągać wyniki dzięki uczestnictwu w sojuszach i partnerstwach. „Simoons and Company” to organizacja sieciowa oparta na sojuszu, która współpracuje z kilkoma partnerami w zakresie specjalistycznych zadań.

Peter oferuje:

 • Coaching dla kadry kierowniczej: aby pomóc Podopiecznym w uwalnianiu pełnego potencjału
 • Alliance Leadership Coaching: aby pomóc Podopiecznemu rozwijać się jako Lider i otwierać nowe możliwości dla rozwoju jego organizacji
 • Rozwój zespołu: dwudniowy program rozwoju efektywnych zespołów
 • Alliance Masterclass: poznaj umiejętności i narzędzia do tworzenia i zarządzania sojuszami i partnerstwami, które przynoszą rezultaty
 • Samoocena globalnego przywództwa: podopieczny ocenia się na podstawie 15 najważniejszych cech dzisiejszego światowego lidera
 • Wirtualna kawa: bez zobowiązań wstępna rozmowa przy kawie tylko online.