2.4 Przygotowanie do mentoringu opartego na współpracy


Umiejętności i cechy świetnych współpracowników:

  1. Ukierunkowany na zespół. Aby skutecznie współpracować, trzeba być graczem zespołowym i myśleć o „my”, a nie „ja”. Świetny współpracownik jest świadomy wspólnych celów i sukcesu grupy.
  2. Dobroczynny. Świetny współpracownik jest gotów zrobić pierwszy krok i zgłosić się do akcji, nawet jeśli nie znajdzie się w centrum uwagi. Dobroczynność jest również niezwykle pożądaną cechą przywódczą
  3. Ciekawy. Świetni współpracownicy są dobrzy w zadawaniu właściwych pytań. Nie przesłuchują; po prostu podążają za swoją naturalną ciekawością gdyż chcą zrozumieć.
  4. Doceniający. Najlepsi współpracownicy wyrażają szczere uznanie za wszystko, co wnieśli członkowie zespołu. Nie wstydzą się jego wyrażać i dają  je tam gdzie się najbardziej należy
  5. Słucha aby zrozumieć. Świetni współpracownicy uważnie słuchają tego, co się do nich mówi. Ale co ważniejsze, słuchają, aby zrozumieć.
  6. Daje i oczekuje zaufania. Bardzo udana współpraca opiera się przede wszystkim na bezpieczeństwie i zaufaniu. Świetni współpracownicy pomagają tworzyć i utrzymywać środowisko oparte na zaufaniu. Swobodnie obdarzają zaufaniem i oczekują, że otrzymają je w zamian
  7. Buduje relacje i kruszy mury. Współpraca polega na wspólnej pracy. Świetni współpracownicy dostrzegają wartość z tego wynikające i nie stronią od ciężkiej pracy nad budowaniem i utrzymywaniem dobrych relacji z innymi.
  8. Dyplomatyczny. Najlepsi współpracownicy to dyplomaci. Wiedzą, że relacje budowane są na wzajemnym szacunku