IKLUZYWNOŚĆ CYFROWA – W JAKI SPOSÓB PROJEKTOWANIE I WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII CYFROWYCH MOŻE PROMOWAĆ RÓWNOŚĆ


Celem tego modułu jest podkreślenie znaczenia integracji cyfrowej. Dowiemy się jak możemy promować integrację cyfrową i jak możemy uczynić ją bardziej dostępną w przyszłości. Na podstawie filmów i ćwiczeń, na końcu tego modułu zrozumiesz, dlaczego wzrasta znaczenia integracji cyfrowej i co za tym idzie przedsiębiorczości cyfrowej.

Cele nauczania

Dzięki realizacji tego modułu:

  • zrozumiesz znaczenie różnorodności, rozwoju, wdrażania, zarządzania, użytkowania i wpływu narzędzi cyfrowych
  • będziesz świadomy rozwijających się narzędzi cyfrowych, które wychodzą naprzeciw różnym zdolnościom fizycznym, sensorycznym i poznawczym
  • zrozumiesz wartość stosowania programów szkoleniowych w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej dla różnych grup, takich jak migranci, kobiety, młodzież itp.
  • nauczysz się wdrażać inicjatywy szkoleniowe, które obejmują możliwości budowania sieci i uzyskiwania dostępu do dostawców usług w zakresie rozwoju biznesu
  • nauczysz się uwzględniać jasne cele strategiczne dla grup wykluczonych aby dostępność cyfrowa nie była barierą dla rozwoju ich przedsiębiorczości