Zacznij od potrzeb użytkownika – nie swoich własnych

Dostosuj swoje wsparcie w odniesieniu do istniejących barier, które uniemożliwiają ludziom korzystanie z Internetu, oraz podążaj za szybko zmieniającymi się preferencjami

Oferowanie środków finansowych i ogólne wsparcie na dłuższą metę nie pomoże rozwiązać danego problemu z poprawą dostępu do Internetu. Ludzie potrzebują indywidualnego wsparcia, które pomoże im pokonać ich bariery; niezależnie od tego, czy chodzi o dostęp, koszty, pewność siebie czy umiejętności. Usługi muszą być budowane dla użytkownika, a nie dla rządu czy biznesu – stawiając na pierwszym miejscu ich zmieniające się potrzeby.

Popraw dostęp – przestań utrudniać

Zapewnij proste, niedrogie opcje dostępu do Internetu dla osób wykluczonych społecznie i ekonomicznie

Korzystanie z Internetu może być trudne i kosztowne. Nie chodzi tylko o zakup laptopa czy smartfona; opłaty za subskrypcję, opłaty za połączenia, konfigurowanie kont internetowych czy też instalowanie zapór sieciowych mogą sprawić, że będzie to trudne doświadczenie.

Wiele osób w Wielkiej Brytanii w miejscu zamieszkania nadal nie posiada jeszcze dostępu do łączy szerokopasmowych. Osoby najbardziej wykluczone cyfrowo są też jednocześnie często najbardziej wykluczone społecznie i ekonomicznie i dostęp do sieci w dużym stopniu może wpłynąć na poprawę ich jakości życia.

Motywuj ludzi – znajdź coś, na czym im zależy

Wprowadzaj technologię cyfrową do życia ludzi w sposób, który przyniesie im korzyści; pomoc  w czynnościach, na którym im zależy i które mogą robić tylko online

Motywowanie ludzi do robienia czegoś, co ich nie interesuje, nie zda egzaminu. Należy zidentyfikować jakieś praktyczne i pożyteczne zajęcia, gdzie dostęp do Internetu to nowe możliwości. Jeżeli mówimy tu o seniorach, to na przykład możliwość utrzymywania kontaktu z wnukami mieszkającymi za granicą już takim motywatorem zapewne jest. Nikt nie chce uczyć się umiejętności cyfrowych tylko po to aby je posiadać ale aby móc je używać dla ułatwienia codziennych spraw.

Dbaj o bezpieczeństwo – buduj zaufanie

Popraw swoje bezpieczeństwo w sieci dzięki prostym narzędziom

Korzystanie z Internetu może być dla wielu zniechęcającym doświadczeniem, ponieważ wiąże się z nowymi zagrożeniami. Aby zapewnić użytkownikom bezpieczny dostęp, ważne jest, aby mogli polegać na zaufanych źródłach, wiedzieli gdzie uzyskać pomoc, wsparcie i pewność, których potrzebują do budowania zaufania w świecie cyfrowym. Internet nigdy nie będzie w 100% bezpieczny, a zachowanie bezpieczeństwa w sieci musi być podstawową umiejętnością korzystania z technologii cyfrowych. Niewiele osób wie, jak bezpiecznie dbać o siebie i innych, a przede wszystkim za mało osób ufa internetowi.

Pracuj z innymi – nie rób tego sam

Współpracuj, aby zmaksymalizować wiedzę, doświadczenie i zasoby, aby lepiej spełniać potrzeby użytkowników

Usługi wspomagające nowych użytkowników Internetu nie są wystarczająco zintegrowane. Różnorakie wysiłki są powielane przez dostawców; Dofinansowanie jest sporadyczne i nie zawsze odpowiada potrzebom. Potrzebne są lepsze powiązania i koordynacja między sektorem publicznym, prywatnym i charytatywnym, tak aby zmaksymalizować korzyści.

Wyciągaj szersze wnioski – mierz wydajność

Identyfikuj cele, jakie można osiągnąć, poprzez wsparcie użytkowników, ich pewności siebie potrzebnej do pełnego wykorzystania istniejących możliwości

O zmniejszeniu wykluczenia cyfrowego nie decyduje liczba osób, które logują się tylko raz; sposób, w jaki mierzymy integrację cyfrową, musi stać się znacznie lepszy. Sama w sobie  możliwość korzystania z Internetu to nie wszystko, w ofercie jest o wiele więcej kwestii takich jak poprawa ogólnych wyników społecznych i ekonomicznych, poprawa zdrowia, większe możliwości w poszukiwaniu pracy czy też w pewnym stopniu ograniczenie samotności.

Identyfikacja i ustalanie priorytetów, uzgadnianie wspólnych metod, ocena i testowanie tego, co działa, a także powtarzanie i ulepszanie, mają kluczowe znaczenie w procesie uświadomienia sobie korzyści płynących z technologii cyfrowej.