5.1 – Co to jest integracja cyfrowa? Dlaczego to takie ważne?

Integrację cyfrową można zdefiniować jako „posiadanie dostępu, umiejętności i motywacji do korzystania z możliwości jakie oferuje Internet”. (Dokument programowy dotyczący umiejętności cyfrowych i polityki włączenia społecznego z 2017 r.)

Dlatego integracja cyfrowa dąży do zapewnienia ludziom możliwości korzystania z Internetu i technologii internetowych w celu zaspokojenia ich potrzeb poprzez:

  • Infrastrukturę – możliwość zakupu lub posiadania dostępu do urządzenia (telefonu komórkowego, tabletu lub komputera), a także możliwość zakupu lub posiadania dostępu do Internetu przez szerokopasmowe łącze, Wi-Fi lub dane mobilne.
  • Umiejętności – posiadanie zdolności, pewności siebie i umiejętności cyfrowych do korzystania z urządzeń cyfrowych i Internetu.
  • Dostępność – posiadanie dostępu do usług odpowiadających na potrzeby użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, które wymagają technologii wspomagającej, aby uzyskać dostęp do Internetu.

Wydaje się, że brak umiejętności cyfrowych niekoniecznie jest największą barierą , to raczej brak infrastruktury i usług, które nie zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach użytkowników. (NHS 2020), (NHS- Publiczna SŁużba Zdrowia w Wielkej Brytanii)

Dlaczego więc integracja cyfrowa jest tak ważna?

Cóż, dwie trzecie miejsc pracy wymaga pewnego rodzaju umiejętności cyfrowych, jednak wciąż 52% siły roboczej w Wielkiej Brytanii nie dysponuje jeszcze odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi, co oznacza, że istnieje ryzyko wykluczenia. (1) COVID 19 to był kluczowym momentem, gdzie technologia cyfrowa stała się jedyną możliwością aby podtrzymać kontakty biznesowe i społeczne, i procent ludzi korzystających z komunikacji cyfrowej znacznie się zwiększył

Wykluczenie i brak umiejętności cyfrowych może mieć ogromny negatywny wpływ na życie danej osoby, prowadząc do:

  • gorszego stanu zdrowia i krótszej średniej długości życia,
  • zwiększonej samotności i izolacji społecznej,
  • ograniczonego dostępu do pracy i edukacji
ĆWICZENIE- Kliknij HERE, aby dowiedzieć się więcej o negatywnym wpływie niskich umiejętności cyfrowych

Wykluczenie cyfrowe dotyka najbardziej narażone na to grupy społeczne w Europie i jest silnie skorelowane z innymi powiązanymi ze sobą problemami, takimi jak bezrobocie, niska płaca i poziom wykształcenia. Skutki pandemii uwypukliły i przyspieszyły potrzebę pilnego rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego, w szczególności kwestii dostępności do zasobów, (takich jak np. witryny opieki społecznej czy też służby zdrowia). Integracja cyfrowa jest drogą do rozwiązania tego problemu.

ĆWICZENIE– OBEJRZYJ TEN FILM NA YOUTUBE:

Przydatny TEDx Talk- Większość z nas uważa dostęp do Internetu za rzecz oczywistą, ale prawie 50% światowej populacji nie ma łątwego dostępu do takich narzędzi jak edukacja, zdrowie, zakupy i rozrywka, które na co dzień oferuje internenet i z których korzystamy bez ograniczeń. Ta przepaść cyfrowa dotyka nas wszystkich, ponieważ uniemożliwia nam korzystanie z pełnego zakresu ludzkiego doświadczenia na Świecie. Pewnym rozwiązaniem problemu mogą być tutaj instalacje satelitarne, które pozwolą na dotarcie do najbardziej odległych części świata. Mike Lindsay jest projektantem konstelacji i podczas tej prelekcji dzieli się swoją wizją w tym temacie.