Opłacalność

Pracownicy zdalni posiadają swoje narzędzia pracy. Nie ma potrzeby dostarczania narzędzi biurowych, takich jak komputer, kserokopiarka, telefony itp. Nie ma potrzeby wydawania pieniędzy na spotkania twarzą w twarz i dużą powierzchnię biurową.

Różnorodne talenty

Nie są one ograniczone tylko do jednej konkretnej lokalizacji geograficznej, a pracodawcy mają również większą szansę na znalezienie osoby najbardziej pasującej do danego stanowiska pracy.

Czas podróży

Członkowie zespołu nie muszą codziennie dojeżdżać do pracy. Twój klient nie musi się już martwić o pracowników, którzy zawsze spóźniają się do pracy, zmniejszając w ten sposób produktywność.

Większa innowacyjność i kreatywność

Zespół zdalny jest bardziej niezależny i wykazuje większą tendencję do kreatywności w wykonywaniu zadań. Kiedy już wiedzą, czego się od nich oczekuje, ciężko pracują, aby osiągnąć dobry wynik.